İGEP Modülleri

Modül 0 – Tanışma ve Tanıtım

Modül 1 – Kamu Yönetimi ve Etik

 1. Kamuda Etik
 2. İşyeri Nezaketsizliklerinden Psikolojik Tacize
 3. İşyerinde Cinsel Taciz
 4. Bilgi Teknolojileri ve Devlet
 5. Kamuda Organizasyon ve Bürokrasi
 6. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 7. Bilgi Güvenliği Farkındalığı ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Modül 2 – Kişisel Gelişim

 1. Türk Dilinin Etkili Kullanımı
 2. Etkili İletişim
 3. Stresle Başa Çıkma
 4. Zaman Yönetimi
 5. Eğiticinin Eğitimi

Modül 3 –Yönetim Becerileri

 1. Ekip Yönetimi ve Takım Çalışması
 2. Örgütlerde Öğrenme
 3. Liderlik ve Motivasyon
 4. Kurum Kültürü
 5. Kriz Yönetimi

Modül 4 - Mevzuat

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 2. 5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
 3. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 4. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun
 5. 4857 Sayılı İş Kanunu

Modül 5 – Proje Yönetimi

 1. Proje Yönetimi
 2. Etkili Sunum Teknikleri
 3. Kişisel Proje Geliştirilmesi