İGEP Modülleri

Modül 0 – Tanışma ve Tanıtım

Modül 1 – Kamu Yönetimi ve Etik

 1. Kamuda Etik
 2. Mobbing
 3. İşyerinde Taciz
 4. Bilgi Teknolojileri ve Devlet
 5. Kamuda Organizasyon
 6. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Modül 2 – Kişisel Gelişim

 1. Karar Alma ve Problem Çözme Teknikleri
 2. Türk Dilinin Etkili Kullanımı
 3. Etkili İletişim
 4. Stresle Başa Çıkma
 5. Zaman Yönetimi
 6. Eğiticinin Eğitimi

Modül 3 –Yönetim Becerileri

 1. Ekip Yönetimi ve Takım Çalışması
 2. Bürokratik Organizasyonlarda Yönetim
 3. Örgütlerde Öğrenme
 4. İş Tasarımı ve Hedef Belirleme
 5. Liderlik ve Motivasyon
 6. Kurum Kimliği ve Kurum İtibarı
 7. Kurum Kültürü
 8. Kriz Yönetimi
 9. Performans Yönetimi

Modül 4 - Mevzuat

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 2. 5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
 3. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 4. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun
 5. 4857 Sayılı İş Kanunu

Modül 5 – Proje Yönetimi

 1. Proje Yönetimi
 2. Rapor Yazma Teknikleri
 3. Etkili Sunum Teknikleri
 4. Kişisel Proje Geliştirilmesi