İGEP

İdari Personel Gelişim Programı, idari personelin mesleki gelişiminin desteklenmesi, yetenek havuzunun oluşturulması ve yöneticilik yetkinliklerinin artırılması amacıyla tasarlanmıştır.

Duyurular