Başvuru ve Program Tamamlama Koşulları

KATILIM KRİTERLERİ: Kamu Hizmet Süresi 5 ila 25 yıl arasında olan Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıflarındaki personel programa katılabilecektir. (Daire Başkanı, Enstitü Sekreteri, Fakülte Sekreteri, Yurt Müdürü ve Şube Müdürü gibi yönetici pozisyonundaki unvanlardaki personel hariç tutulmaktadır.)  

PUANLAMA KRİTERLERİ: 2019 yılında İGEP-6, 20 kişilik iki grup halinde gerçekleştirilecektir. Talebin 40 kişiden fazla olması durumunda, katılım için sıralama ve gelecek programlar için planlama yapabilmek için puanlama sistemi kullanılacaktır. 

TAMAMLAMA PROJELERİ (Sadece bir tanesi seçilecektir)

  • Kendi biriminde yapılan bir işi kolaylaştırmaya yönelik
  • Kendi biriminin verdiği hizmetlerde iyileştirmeye yönelik
  • Kendi biriminde verilebilecek yeni bir hizmetin yaratılması
  • ODTÜ çalışanlarının çalışma veya sosyal hayatını olumlu yönde etkileyecek bir toplumsal hizmet projesi

DEVAM ZORUNLULUĞU: Programı tamamlamış sayılabilmek için %80 devam zorunluluğu vardır.

İGEP Seminerleri: 13 Mayıs - 28 Haziran 2019 ve 23 Eylül - 29 Kasım 2019 tarhileri arasında gerçekleşecektir.