İGEP Hakkında

İdari Personel Gelişim Programı (İGEP), 2011-2016 Stratejik Planı çerçevesinde, idari personelin mesleki gelişiminin desteklenmesi, yetenek havuzunun oluşturulması ve yöneticilik yetkinliklerinin artırılması amacıyla, 5 ila 15 yıla arasında kamu hizmeti bulunan genel idari hizmetler ve teknik hizmetler sınıfındaki personele yönelik olarak hazırlanan yaklaşık 80 saatlik bir eğitim programıdır. 

İLGİLİ STRATEJİK PLAN MADDELERİ

Str. 5.3 İdari personelin oryantasyonu ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla Genel Sekreter eşgüdümünde “İdari Personel Destekleme Birimi”nin oluşturulması.

Str. 6.5 Her birimde kariyer yapabilecek personel sayısının artırılması ve yetenek havuzunun oluşturulması

Str. 6.6 Bir üst göreve atanacak olan personelin atama öncesinde yeni görevinin gerekleri için eğitilmesi ve hazırlanması

Str. 4.2.5. Birim idari yöneticilerinin yöneticilik yetkinliklerinin artırılmasına yönelik sistemli eğitimlerin planlanması

İGEP-1 Katılımcıları ve Sunum Başlıkları

İGEP-2 Katılımcıları ve Sunum Başlıkları

İGEP-3 Katılımcıları ve Sunum Başlıkları