İGEP Hakkında

İdari Personel Gelişim Programı (İGEP) idari personelin mesleki gelişiminin desteklenmesi, yetenek havuzunun oluşturulması ve yöneticilik yetkinliklerinin artırılması amacıyla, 5 ila 25 yıl arasında kamu hizmeti bulunan genel idari hizmetler, teknik hizmetler ve eğitim öğretim hizmetleri sınıfındaki personele yönelik olarak hazırlanan yaklaşık 80 saatlik bir eğitim programıdır. 

İGEP-1 Katılımcıları ve Sunum Başlıkları

İGEP-2 Katılımcıları ve Sunum Başlıkları

İGEP-3 Katılımcıları ve Sunum Başlıkları

İGEP-4 Katılımcıları ve Sunum Başlıkları

İGEP-5 Katılımcıları ve Sunum Başlıkları